Thursday, November 10, 2011

વિજોગણનું ગીત


સખી મુંને  શમણાં  ઊગ્યાં રે  અડાબીડ,
સખી  હું  તો  મટકું  મારૂંને થાતી ભીડ,

અટ્ક્યા લૈ ઓરતા આ ભમરાળી કેડીએ,
નેજવું  માંડીને  હું  તો  બેઠી’તી  મેડીએ,
સખી મુંને વાટ્યું જોયાની વળી ચીડ...
સખી મુંને  શમણાં  ઊગ્યાં રે  અડાબીડ.

ઢળતી  બપ્પોરે  મારા  મોભારે  કાગડો,
અમથે  અમથો  મુવો તાણે કાં રાગડો?
સખી  મુંને  અંગેઅંગ ફૂટે  એની  પીડ...
સખી મુંને  શમણાં  ઊગ્યાં રે  અડાબીડ.

લખ્યા તારીખ: ૨૦/૦૨/૨૦૧૧


No comments:

Post a Comment